Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

REQUIRESE TITULADO/A EN TRABALLO SOCIAL CON EXPERIENCIA PARA EMPRESA DE AXUDA A DOMICILIO. FUNCIÓNS: ELABORACIÓN DE INFORMES, ENTREVISTAS A DOMICILIO, SELECCIÓN DE PERSOAL E ATENCIÓN AO CLIENTE. XORNADA SEMANAL DE 20 HORAS. PREFERIBLE CON CARNET E VEHICULO PROPIO.

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego
Localización: A Coruña

Contacto