Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

MSoluciona
Descrición do posto:
  • Media xornada ampliable (mañas e tardes)
  • As funcions serán: selección de persoal, visitas domiciliarias, elaboración de informes e seguimentos.
  • Valorarase experiencia previa en selección de persoal, dispoñibilidad para a variación de xornada e para a ampliación co tempo da mesma, aptitude para a venta e seguimento dos servizos.
  • Incorporación inmediata.
  • Preferiblemente residencia zona Coruña

Para primeiro contacto enviar cv a sonia.rodriguez@msolucionacoruna.com

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: A Coruña

Contacto