Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

IDENTIFICADOR DA OFERTA:12/2021/11180

DETALLES:CON 12 MESES DE EXPERIENCIA

MEDIO DE CONTACTO:Teléfono : 988788323

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo
Localización: Riós

Contacto