Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

COGAMI
Descrición do posto:

Posto estable
Xornada laboral de 40h/semanais
Retribución según Convenio Colectivo de Residencias da Terceira Idade de Galicia

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/tomino/trabajador-social-responsable-centro-para-centro-dia-tomino/of-i6330a7e21248459921b19d880529bd?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Tomiño

Contacto