Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Tipo de contrato : Xornada completa sustitución por baixa maternidade.

-Horario: Luns a venres 9.00-17.00

-Salario: Según convenio Residencias privadas de Galicia

-Incorporación : Setembro 2021

-Enviar cv a : direccioncentroresidencial@gmail.com

 

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Portomarin

Contacto