Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Aldeas Infantiles
Descrición do posto:

Contrato temporal

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/redondela/trabajador-social-aldea-pontevedra-redondela-.-temporal/of-i0d7deabdd248dcbb4b717fef8d13a8?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Redondela

Contacto