Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Alvalop
Descrición do posto:

Rquirese:

-Titulación Superior nunha das seguintes materias: Psicoloxía, Pedagoxía, Psicopedagoxía, Dereito, Traballo social ou Educación social.

– Experiencia e/ou formación acreditada en igualdade e na atención, intervención e orientación das e dos menores e das familias.

– preferencia residencia en Vigo ou cercanías

Ofrecese:

– Plan de formación continua.

– Proxecto de longa duración.

– media xornada, con posibilidade de ampliación de horas

(en caso de envío de candidatura sen cumplir requisitos, non se terán en conta ditos CV)

Persoas interesadas enviar CV á seguinte dirección: irialopez@alvalop.gal

Só se aceptarán CV ata o 4-xuño

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Vigo

Contacto