Entidade Ofertante

Técnico/a de punto de encontro

Entidade Ofertante

EULEN
Descrición do posto:
 • Contrato laboral eventual a tempo parcial (22,5horas semanais) (duración aproximada 3 meses)
 • Horario laboral principalmente de fins de semana según turnos
 • Incorporación inmediata.
 • Integración en Empresa líder sector Servicios.

Buscamos:

 • Formación en traballo ou educación social.
 • Formación en igualdade, intervención, mediación u orientación de familias ou menores
 • Experiencia laboral no ámbito de menores
 • Estar en posesión do certificado de estar exento de delitos sexuais
 • Dispoñibilidade para a incorporación inmediata
 • Flexibilidade horaria, incluído fins de semana
 • Coñecemento informáticos nivel usuario
 • Residencia en Ourense ou proximidades
 • Se tes algún certificado de discapacidade, invitamoste a que o compartas con nos.
Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Ourense

Contacto