Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Fundación Diagrama
Descrición do posto:

Xornada completa

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://es.indeed.com/jobs?q=trabajador%20social&l=Espa%C3%B1a&vjk=834e9bfb5f896df9
Localización: Vinarós

Contacto