Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

ASociación Berce
Descrición do posto:

Experiencia en posto de Traballador/a social (preferentemente centros protección menores)

Xornada parcial (de mañá)

Condicións segundo convenio

Enviar CV: laboral@asociacionberce.org

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Pontevedra

Contacto