Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Seleccionamos Traballador/a Social para a xestión dunha vivenda comunitaria e centro de dia.

Requisitos:

– Diplomatura/Grao en Traballo Social.

– Carné de conducir e vehículo propio.

– Disponibilidade inmediata.

Ofertamos un posto de luns a venres, media xornada, salario según convenio.

Envío de curriculums a lucia8316@hotmail.com

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Pontecaldelas

Contacto