Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

COGAMI
Descrición do posto:

Requisitos mínimos

-Dispoñibilidade inmediata de incorporación
– Diplomatura ou Grao en Traballo Social
– Experiencia mínima de 1 ano como Traballador/a Social
– Carné de conducir e coche propio
– Disposición para viaxar

Valorarase moi positivamente estar en posesión de certificado de discapacidade igual ou superior al 33%

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/a-pobra-do-caraminal/trabajador-social/of-i37abe4b91f4b2f85b57ca7ea1e114c?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Pobra do Caramiñal

Contacto