Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

ABD
Descrición do posto:
Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/barcelona/trabajador-social-substitucion-piso-vih/of-ia0880814a8463f9c9ca476bcb004f5?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Barcelona

Contacto