Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

DOMUS VI
Descrición do posto:

Centro residencial

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/oviedo/trabajador-social-centro-residencial-domusvi-florida/of-i25b20c76c146108d2d4e5a9213c84f?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Oviedo

Contacto