Entidade Ofertante

Traballador/a social – Ourense

Entidade Ofertante

Fundación Diagrama
Descrición do posto:

Xornada completa turnos rotativos

Diplomatura ou Grao en Traballo Social. Experiencia en intervención socioeducativa con adolescentes, intervención familiar e comunitaria.

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://es.indeed.com/ofertas?l=Espa%C3%B1a&vjk=182c3b95a8d245de
Localización: Ourense

Contacto