Entidade Ofertante

Traballador/a Social

Entidade Ofertante

Thaismon
Descrición do posto:

A asociación Thaismon (entidade xestora de SAF) busca traballador/a social en Ourense cidade para cubrir vacacións.

Requírese experiencia previa de a lo menos un ano.

Salario segundo convenio de residencias privadas de Galicia.

Xornada a tempo parcial. Horario de traballo de 9 a 14.

Envio de CV: paolabravo@athaismon.com

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Ourense

Contacto