Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

ONCE
Descrición do posto:

Valorarase:
Experiencia laboral previa con persoas con discapacidade.
Experiencia laboral previa en ONCE así como coñecemento de aplicacions corporativas.
Cursos/formación relacionados coas funcions a desarrollar.
Coñecemento de braille/ lingua de signos / sistemas alternativos de comunicación.
Carné de conducir B.
Catalán.

Observacions:
Xornada: 36 horas semanais. Dous días con xornada partida

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/barcelona/trabajador-social/of-ifd6eb2c7e345e6a19b59a27b1790c1?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Barcelona

Contacto