Entidade Ofertante

Traballador/a Social

Entidade Ofertante

Concello de Narón
Descrición do posto:

BASES ESPECÍFICAS PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE TRABALLADOR/ORA SOCIAL DO CONCELLO DE NARÓN

Concurso-oposición libre

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/06/28/2021_0000005222.pdf
Localización: Narón

Contacto