Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

ACCEM
Descrición do posto:

Proxecto “Nuevos senderos: Generando oportunidades para personas migrantes en situación vulnerable”

Contrato por obra e servizo.

Xornada parcial de 20 horas semanais.

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://es.indeed.com/ofertas?q=trabajador%20social&l=Espa%C3%B1a&vjk=e8a67d6e15f4d0ee
Localización: Murcia

Contacto