Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

CLECE
Descrición do posto:

Centro de dia

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://es.indeed.com/jobs?q=trabajador%20social&l&vjk=ea5138ff21300da7&advn=3976565493374450
Localización: Murcia

Contacto