Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Cruz Vermella
Descrición do posto:

Programa familias

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/cieza/trabajador-social/of-i97775ddb3e4c6da2e3d65897acf2a3?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH%2CRECENCYNOKW8D&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Murcia

Contacto