Entidade Ofertante

Coordinador/a de SAF

Entidade Ofertante

Asistenzia
Descrición do posto:

Servizos de Axuda no Fogar Asistenzia, selecciona coordinador/a para SAF en Moaña.

Requisitos:

  • Titulación en Traballo Social
  • Elaboración de informes
  • Experiencia no sector de Axuda a Domicilio.
  • Coñecer o programa de xestión Cibersad.
  • Residencia na zona de Moaña ou proximidade.
  • Traballo en equipo

 

Contrato por convenio (30 horas/semanais)

Contrato vacacións (3 meses) con posibilidade de prórroga.

Envio de CV: edgarlinero@asistenzia.es

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Moaña

Contacto