Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Grupo Ballesol
Descrición do posto:

Centro residencial

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/malaga/trabajador-social-centro-residencial/of-ie8f1ca433a4d34bba80e0140ad0cdb?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH%2CRECENCYV2&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Malaga

Contacto