Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

CRUZ VERMELLA
Descrición do posto:

Requisitos mínimos

– Titulación Universitaria en Traballo Social
– Al menos 6 meses de experiencia acreditada en traballo con inmigrantes, persoas refuxiadas e/ou solicitantes de asilo
– Nivel B1 de francés ou inglés

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/galapagar-colmenarejo/trabajador-social-refugiados-galapagar-colmenarejo-sustitucion/of-i40910ade7b438d8e0708597499b0d1?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Madrid

Contacto