Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

INNOVA ASISTENCIAL
Descrición do posto:

Empresa SAF e Asistencia Persoal

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://es.indeed.com/ofertas?q=trabajador%20social&l=Espa%C3%B1a&advn=2900638076924904&vjk=b6c63a7dc3eb9ad6
Localización:

Contacto