Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

ASISPA
Descrición do posto:

Coordinación SAF

Xornada 20 horas
– Prestación de luns a venres, cun fin de semana rotativo.
– Horario: 14:30 a 18:30 horas
– Contrato prácticas 12 meses
– Salario: 547 bruto mes + 3 pagas extras

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/madrid/trabajador-social-20h-servicio-ayuda-domicilio/of-ife9b6b3e8b462e8f785552641f8c79?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Madrid

Contacto