Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

SaniVida S.L.
Descrición do posto:

Centro de dia

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/madrid/trabajador-social-para-centros-sociosanitarios-_-comunidad-madrid/of-ib6df8918eb418f93c720dc23a1acd8?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Madrid

Contacto