Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Grupo 5
Descrición do posto:

Programa CAI 2

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://es.indeed.com/jobs?q=trabajador%20social&l=Espa%C3%B1a&vjk=aa8b29f3183ab44b
Localización: Madrid

Contacto