Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Orientación social a familias en situacions relacionadas coa discapacidade e/oo dependencia.

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/madrid/trabajador-social/of-i883d1c7a8c49a0b4a3640e2d7d0d45?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Madrid

Contacto