Entidade Ofertante

Traballador/a social – Madrid

Entidade Ofertante

ALBERTIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.
Descrición do posto:

Buscamos un/ha TRABALLADOR/A SOCIAL a xornada completa para o noso centro de Mirasierra.

Imprescindible titulación acreditativa.

Desexable experiencia no posto.

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/madrid/trabajador-social/of-i5a02e8333d4431a7069e67b7763f06?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Madrid

Contacto