Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Aspacia
Descrición do posto:

6 Traballadoras/es sociais para Centro de Atención a Mulleres Vítimas de Violencia Sexual, en Madrid capital.

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/trabajadorases-sociales-centro-de-atencion-a-mujeres-victimas-de-violencia-sexual/191850?pageIndex=1&volver=&bsClave=trabajador%20social
Localización: Madrid

Contacto