Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

EULEN
Descrición do posto:

Intervención con familia e menores

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/madrid/trabajador-social-intervencion-familias-menores/of-i7d54bbdf0a41bf95c9a1ff821af847?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYNOKW8D&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Madrid

Contacto