Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

10 horas semanais como traballador/a social en centro de día de persoas maiores

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://es.indeed.com/ofertas?q=trabajador%20social&l=Espa%C3%B1a&vjk=d43c4be2ac28ff3a
Localización: Madrid

Contacto