Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

IDENTIFICADOR DA OFERTA:12/2021/10953

DETALLES:DIPLOMADO/A OU GRADUADO EN TRABALLO SOCIAL — COCHE PROPIO

MEDIO DE CONTACTO: Oficina de Emprego Lugo Norte: 982828648 – 982828645

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo
Localización: Lugo

Contacto