Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

ARQUISOCIAL
Descrición do posto:

Requirese traballador/a social para cargo de dirección de proxecto de aloxamento residencial para persoas vulnerables en Lleida capital.

Xornada completa

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/lleida/trabajador-social/of-i362ac1c0be47319574b9bd098adb56?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Lleida

Contacto