Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

SENIOR
Descrición do posto:

Residencia de persoas maiores

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/benavides/trabajador-social-incorporacion-inmediata/of-i704b5c11484d06aca718dc74b32938?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH%2CRECENCYKW4007D&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Benavides de örbigo

Contacto