Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Caritas Diocesana Tenerife
Descrición do posto:
Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://trasosdigital.com/2021/11/12/se-necesita-un-a-trabajador-a-social-para-emergencia-en-la-palma-caritas-diocesana/amp/
Localización: La Palma

Contacto