Entidade Ofertante

Traballador/a Social

Entidade Ofertante

Residencia de Persoas Maiores San Salvador
Descrición do posto:

A residencia de persoas maiores San Salvador en Guntín – Lugo, crea unha bolsa de emprego de Traballador/a Social para contratación indefinida, temporal ou interina.

Envio de CV: residenciasansalvador@hotmail.com

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Guntín -Lugo

Contacto