Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

GRUMICO
Descrición do posto:

Grupo de persoas con discapacidade de A Coruña abre un proceso selectivo para atopar traballador/a social contratado/a a xornada parcial de maña con contrato de duración determinada por baixa de maternidade. Necesitamos unha persoa cun mínimo dun ano de experiencia. 

Algunhas das tarefas a desempeñar, serán:

– Creación, mantemento e mellora de servizos en GRUMICO que contribúan á obtención de maiores niveis de benestar das persoas con discapacidade atendidas e dos seus familiares.

– Información, orientación e asesoramento e intervención social a persoas con discapacidade, familias e outros entes públicos e privados.

– Orientación e xestión en relación aos Servizos Sociais.

– Tramitación e xestión de subvencións e axudas para a entidade e para as persoas socias e os seus familiares.

– Deseño de proxectos.

C/Rafael Alberti Nº10, bajo 15008 A Coruña
Telf. 981135151 fax.981928985
trabajosocial@grumico.com

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: A Coruña

Contacto