Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

ARQUISOCIAL
Descrición do posto:

Residencia de maiores

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/fuenlabrada/trabajador-social/of-ifdc13aea5d45d9be634b10550451e5?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Fuenlabrada

Contacto