Entidade Ofertante

Traballador/a Social

Entidade Ofertante

Cóidate
Descrición do posto:

Empresa de axuda no fogar Cóidate de Ferrol,

Xornada: 12h/semanais de luns a venres (o horario é adaptable con outro traballo).

Interesados/as enviar CV o email: coidate.sad@gmail.com.

Incorporación inmediata.

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Ferrol

Contacto