Entidade Ofertante

Traballador/a Social

Entidade Ofertante

Provivienda
Descrición do posto:
Provivienda selecciona Traballador/a Social para Ferrol
Posto de Traballo: Traballador/a social
Categoría: Titulado/a Medio/a
Centro de Traballo: Concello de Ferrol. Coruña
Xornada: 18,75 horas semanais distribuídas de luns a venres (50% da xornada)
Salario Bruto Mensual: 801,35 € (12 pagas) + 735,96 € (2 pagas) Salario Bruto Anual: 11.088,20 €
Tipo de contrato: Obra e servizo
Programa: Vivendas para a inclusión social para persoas sen fogar
Data de incorporación: Inmediata
Data fin: Fin de obra e servizo
Período de proba: 6 meses Dependencia xerárquica e funcional: Responsable Rexional Galicia

As persoas interesadas ten que cumprimentar o seguinte formulario antes das 22 horas do próximo 4 de xullo. https:// forms. gle/ czdLPry9 tKcQGkkj6

Oferta empleo Colegio Trabajo Social Galicia

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Ferrol

Contacto