Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

DOMUS VI
Descrición do posto:

Centro residencial

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/elche-elx/trabajador-social-centro-residencial-domusvi-elche-l-aljub/of-ifcb3a2a16642d9aa0c8190c2ec3ee7?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYNOKW8D&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Elche

Contacto