Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello O Corgo
Descrición do posto:

Sistema: concurso – oposición

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/09-10-2021.pdf#page=4
Localización: O Corgo

Contacto