Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Vimianzo
Descrición do posto:

Concurso – oposición

O prazo de presentación de instancias será de 5 días hábiles, contados a partir do día seguinte á data de publicación desta convocatoria no Boletín oficial da provincia.

As bases están a disposición dos/as interesados/as no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello: https://sede.vimianzo.gal/

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/07/15/2021_0000005664.pdf
Localización: Vimianzo

Contacto