Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello O Saviñao
Descrición do posto:

Media Xornada

Ata o 15 de xullo 2022

Prazo: dez días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no boletín oficial da provincia

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/20-07-2021.pdf#page=13
Localización: O Saviñao

Contacto