Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Mos
Descrición do posto:

Sistema: concurso-oposicion

Funcionario/a interino/a por acumulación de tarefas

Ata 31/12/2021

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.mos.es/proceso-selectivo-trabajador-a-social-funcionario-a-interino-a-ano-2021/
Localización: Mos

Contacto