Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Cangas
Descrición do posto:

Funcionario/a interino/a, concurso – oposición libre

Fin prazo instancias: 5/08/2021

 

 

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://cangas.gal/gl/areas/desenvolvemento-economico-emprego-mar-e-rural/orientacion-laboral/emprego-no-concello/seleccion-de-traballador-social
Localización: Cangas

Contacto