Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

ASociación Andaina PSM
Descrición do posto:

Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral

Contrato temporal por interinidade a xornada completa

Incorporación a partir do 22 de outubro

Requisitos: Grao ou diplomatura en Traballo Social, coñecementos en Saúde Mental/Discapacidade/dependencia e experiencia en saúde mental e centros de atención especializada. Permiso de conducir B e vehículo propio.

CV a: administracion@andainapsm.org ata o dia 20 de outubro

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Dodro

Contacto