Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

La Saleta Care S.L.
Descrición do posto:

Centro residencial persoas maiores

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/denia/trabajador-social-residencia-para-3-edad/of-i73e75af69c4bc29c572215d5d1c6c6?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Denia

Contacto